[BİLDİĞİMİZ DÜNYANIN SONU]

İnsan kaynaklı iklim değişikliği krizi hepimizin yaşamını tehdit ediyor. Buna rağmen hakkında epey az bilgi sahibiyiz. Teyit’in çevre gazetecisi Doğu Eroğlu ile birlikte hazırladığı beş bölümlük mini belgesel serisi, iklim değişikliğini bilimsel veriler, uzman görüşleri ve saha izlenimleriyle inceliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDAKİ MİTLER

Aşırı yağışlar, seller, sayısı artan orman yangınları, bu iklimde hiç şahit olmadığımız hortumlar ve yaşanan kuraklığın ortak bir noktası var; insan kaynaklı iklim değişikliği krizi.

“Bildiğimiz Dünyanın Sonu” adlı iklim değişikliği video serisine eşlik eden bu blogda, en bilinen iklim mitlerini, iklim bilimcilerin dokunuşu ve Teyit gözlüğüyle sınıyoruz.

“Paris'i imzaladıktan sonra ertesi
gün termik santralleri açmak için
bir çabaya giriyorsanız zaten bu
bir yalan dolan haline gelir.”

Nulan Talu
Siyaset Bilimci

TÜRKİYE'NİN İKLİM EYLEMSİZLİĞİ: 30 YILLIK CENDERE

İklim değişikliği tartışmaları Türkiye’de son yıllarda büyüse de hükümetin küresel iklim diplomasisine dahil oluşu yeni değil.

Türkiye hakkında, 1990’lı yıllardan bu yana küresel görüşmelerin parçası olmasına rağmen sorumluluk almaktan kaçınması nedeniyle “iklim eylemsizliği” yakıştırması yapılıyor.

Türkiye’nin Paris Anlaşması’yla birlikte açıkladığı sera gazı emisyonu artışından yüzde 21 azaltım taahhüdüyse gerçek bir azaltım içermediği için ciddiye alınmıyor.

“Şu çamlarımız,
bu yeşilliğimiz de bittiği
zaman bu köy burada
nasıl nefes alacak?”

"NEFES ALAMIYORUZ..."

Yenilenebilir enerjinin fiyat rekabetçiliği hiç olmadığı kadar yüksekken, Türkiye’de idare bizi küresel iklim krizinden koruyabilecek olan doğaya, halk sağlığına ve toplumsal hayata hasar veren kömüre dayalı enerji üretiminde ısrar ediyor.

Tüm dünyada en çok sera gazı emisyonu üreten sektör olan enerjide Türkiye’nin kömür ısrarını inceliyoruz.

Türkiye'nin toplam emisyonlarının
%6'sından besi hayvanlarının
atmosfere bıraktıkları
metan gazı sorumlu.

Kaynak: UNFCC

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA: YEDİKLERİMİZ DÜNYAYI ISITIYOR

İklim değişikliğinin gıda üzerinde ciddi etkileri olması bekleniyor.

Gidişatı değiştiremezsek gıda krizi kapıda.

Bir yandan da monokültür tarım ve hayvancılık yol açtığı sera gazı emisyonlarıyla iklim değişikliğini hızlandırıyor.

Tüketicilerin ve üreticilerin iklim değişikliği etkilerini azaltarak kuracağı bir ağ mümkün mü? Gıdanın farklı noktalarındaki aktörlerle değerlendiriyoruz

“Talebin karayolundan ve özel otomobilden toplu taşımaya, deniz ve raylı sistem ağırlıklı seçeneklere geçişini sağlayacak önlemler almalı,motorsuz ulaşımı geliştirmeli ve temiz teknolojilere geçmeliyiz.”

Prof. Dr. Haluk Gerçek
Ulaşım Uzmanı

ULAŞIM: KİŞİSEL TERCİHLER VE PLANLAMA SERA GAZI EMİSYONLARINDA NE KADAR ETKİLİ?

Fosil kaynaklara dayalı ulaşım tercihleri iklim değişikliğini hızlandırıyor.

Peki dev şehirlerde yaşarken başka türlüsü mümkün mü?

Ulaşım tercihlerimizi değiştirerek kişisel karbon ayak izimizi azaltmamız gerçekten etkili mi?

Ulaşım planlamasını ve kişisel ulaşım tercihlerini iklim değişikliği penceresinden inceliyoruz

MADENCİLİK, ORMANCILIK VE ARAZİ KULLANIMI ZEMİNİMİZİ SÜPÜRÜRKEN

Küresel sera gazı emisyonlarının artışında enerjiden sonraki sebep arazi kullanımı.

Toprağı nasıl değerlendirdiğimiz Türkiye’nin sera gazı emisyon profiline etki ediyor.

Madencilik ve ormancılığın iklim değişikliğine etkilerini, Türkiye’deki güncel örneklere bakarak değerlendiriyoruz.

Ufaklık, bu işin matematiği basit. - Evrenin bir sonu var. - Kaynaklarının bir sonu var. - Eğer hayat başıboş bırakılırsa son bulur.

Kaynak: Avengers: Infinity War

BURADAN NEREYE GİDECEĞİZ: İKLİM GÜNDEMİMİZİN BUGÜNÜ

Enerjide dönüşüm iklim değişikliğine karşı yapmamız gereken ilk şey.

Bu hedefle kurulan yenilenebilir enerji kooperatiflerinin durumu ne?

Merkezi idare iklim değişikliğine karşı harekete geçmekte şimdilik isteksiz ama yerel idareler ne yapıyor?

İklim değişikliğine karşı harekete geçmemizi önleyen toplumsal koşulları, önümüzdeki zorlukları ve fırsatları uzmanlarla tartışıyoruz.